Privacyverklaring

Privacyverklaring
MM Art-Edu is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

U kunt ook de PDF met de Privacyverklaring downloaden.

Contactgegevens:
MM Art-Edu
Boulevard 4
3707Bm Zeist
T 0611011085

Jan Monkelbaan is de Functionaris Gegevensbescherming van MM Art-Edu. Hij is te bereiken via jan@mmart.nl.

Om u duidelijk te maken hoe wij (MM Art-Edu) met uw gegevens omgaan hebben we beschreven in onderstaande privacyverklaring. Hierin is omschreven wat wij met de verzamelde gegevens doen en waarom.

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
MM Art-Edu kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt
van de diensten van MM Art-Edu en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een
contactformulier op de website aan MM Art-Edu verstrekt. MM Art-Edu kan de
volgende persoonsgegevens verwerken:
– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Overige persoonsgegevens die actief door u verstrekt zijn, in correspondentie en telefonisch

WAAROM MM Art-Edu GEGEVENS NODIG HEEFT
MM Art-Edu verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
Daarnaast kan MM Art-Edu uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

HOE LANG MM Art-Edu GEGEVENS BEWAART
MM Art-Edu bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN
MM Art-Edu verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens door MM Art-Edu. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
Een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@mmart.nl

Deze privacyverklaring is geldig vanaf 1 maart 2018